Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Sukcesy karateków z Drawska Pomorskiego