Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Spotkanie ws. planów ochronnych Natura 2000 Jeziora Lubie i Doliny Drawy