Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Wymusił pierwszeństwo, złamał motorowerzyście nogę