Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Czy burmistrz Hypki straci stołek przez wiatraki?