Tygodnik Łobeski - Paradoksy w opłatach za śmieci i uchwałach