Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Dobrze być belfrem w takiej gminie