Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Spotkanie klasowe maturzystów 68 roku (DRAWSKO POM.)