Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Powiat drawski w latach 1945-1950 (cz. 3)