Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Dlaczego 11, a nie 17 września? (DRAWSKO POM.)