Tygodnik Łobeski - Nie ma historii jako takiej. Historię stwarza wspólnota